8 Led

Kamčatka – beseda

Zveme Vás v pátek 13.1.2017 v 18 hodin na vyprávění o zemi a obyvatelích poloostrova Kamčatka a jako bonus i povídání o přeplavání Beringovy úžiny mezi Kamčatkou a Aljaškou skupinou otužilců.

Při komentovaném promítání fotografií  Vás po zajímavých místech provede geograf, cestovatel, otužilec a dálkový plavec Jack Bright

Beseda se koná v přednáškovém sále Městské knihovny